Traineeprogramma of inspiratiedag

Voor de trainees van de Twentse Overheden geef ik als coach en trainer sinds september 2015 invulling aan een uitgebreid 2-jarig traject op het gebied van Persoonlijke Ontwikkeling. Een programma op maat bestaande uit een coachingsstrippenkaart per trainee en ongeveer iedere 5 weken en groepsbijeenkomst. De groepsbijeenkomsten stem ik af op de thema’s die spelen bij de deelnemers en variëren van: intervisie, timemanagement, positiebepaling. feedback geven, communicatiestijlen, omgaan met spanningen en presentatievaardigheden.

Is een traineeprogramma te uitgebreid, maar wil je samen met enkele jonge collega’s een inspiratiedag? Dat behoort ook tot de mogelijkheden.

Trainees

Coachingstraject 

Een coachingstraject speciaal ingericht voor twintigers en dertigers, die klaar zijn voor een verdere verdieping van hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens een intake wordt de doelstelling voor het coachingstraject bepaald. Dit kan de ontwikkeling van een competentie zijn, maar ook het krijgen van meer zelfinzicht. Een talentscan maakt onderdeel uit van het traject.

Wil jij samen met een coach reflecteren op de blokkades die jij ervaart in het werk? Ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe jij die kunt laten samenwerken om jouw doelen te bereiken? Of hoe jij met meer ontspanning en focus kunt functioneren? Neem dan contact op of kijk eens bij de ervaringen van anderen.

Vaak wordt gekozen voor een Talentscan gecombineerd met een coachings-5-strippenkaart.