Workshops en trajecten Jij & Judith

De workshops en trajecten worden altijd op maat ontwikkeld voor een opdrachtgever. Creatieve ervaringsworkshops en andere werkvormen, die allemaal bijdragen aan de vraag: Hoe vergroot ik de toevoegde waarde die ik kan hebben in mijn werk? Nodig mij en daag mij uit om te komen tot een werkvorm die bij uw organisatie past.

Traineeprogramma

Tweejarig ontwikkeltraject van 12 young professionals. Dit traject startte met een introductie 2-daagse en een creatieve Persoonlijk Ontwikkelplan. In de 2 jaar daarna verzorgde ik maandelijks een groepsbijeenkomst met wisselende inhoud. Ook maakte iedere trainee volop gebruik van de coachingsstrippenkaart.

Medewerker van de Toekomst

Toelichting op de kenmerken van de medewerker van de toekomst. Met verschillende groepsgewijze werkvormen in beeld krijgen hoe jij je kunt ontwikkelen richting de medewerker van de toekomst.

Jouw Baan Mijn Baan

Het project Jouw Baan Mijn Baan stimuleerde uitwisseling tussen ambtenaren in Twente. In mijn rol verzorgde ik de afstemming tussen geinteresseerden en verzorgde ik de inhoud voor de bijeenkomsten met ambassadeurs.

Ondernemend Presteren

Wie is mijn klant en welke waarde zoekt hij bij mij? Wat straal ik uit? Wat is mijn ontwikkelpotentieel en hoe kom ik daar? Niet alleen voor ondernemers waardevol om hierover na te denken, maar ook voor medewerkers in een bedrijf die Tevreden en Ondernemend Presteren (TOP) belangrijk vinden.

Opstellingsworkshop Mobiliteit

Workshop voor leidinggevenden, OR- en HR-medewerkers van een bedrijf om te ervaren, waardoor mobiliteit van medewerkers bemoeilijkt wordt. Welke mensen en eigenschappen kunnen ervoor zorgen dat medewerkers bij dit specifieke bedrijf weer in beweging komen.

Zelfsturend Team

Ervaringsworkshop in de vorm van een opstelling, waarin centraal staat hoe de zorgmedewerker zich verhoudt tot de cliënt en de mantelzorger. Welke beweging is wenselijk? Hoe kun je dit vertalen naar de praktijk?

Participatiesamenleving

We kennen allemaal de waarde van participatie. Benieuwd hoe het functioneren in een participatiemaatschappij in de praktijk kan worden verbeterd? In deze ervaringsworkshop gaan collega’s samen aan de slag om inzicht te krijgen in de emoties, wensen en blokkades bij de verschillende partijen.

Ontmasker jouw uitdaging

Tijdens de Overijsselse Jonge Ambtenarendag twee workshops verzorgd. Young professionals kwamen in beweging om elkaar verder te helpen bij het ontmaskeren van hun talenten en uitdagingen.

Docent 2.0

Wat kenmerkt mij als docent en hoe kunnen we van elkaar leren? Openstaan voor eigen en elkaars talenten, inzicht in de uitstraling die je hebt en plannen maken om jouw talenten nog bewuster in te zetten in de toekomst.

Projectstartup Omgevingswet

Hoe verandert de manier waarop je met burgers en ondernemers omgaat, wanneer de omgevingswet in werking treedt? Als onderdeel van de project-startup bij een gemeente heb ik in samenwerking met een trainingsacteur een workshop verzorgd, waarin op een veilige manier ervaring kon worden opgedaan.

Talentexpeditie

Welke talenten zie ik bij mijzelf en bij mijn collega’s? Hoe kan ik deze benutten en inzetten voor de toekomstvisie van mijn bedrijf? Aangezien we hier met 100 medewerker gelijktijdig aan de slag gingen, heb ik gekozen voor het uitwerken van creatieve werkvormen en het instrueren van 8 medewerkers van dit bedrijf om deze werkvorm te begeleiden.

Loopbaaninspiratie

Met een groep Young Professionals in beeld krijgen aan welke kenmerken hun loopbaan moet voldoen om passend te zijn bij de eigen kernwaarden en talenten. Drie verschillende werkvormen in één ochtend gecombineerd om zowel terug te blikken op ervaringen als te dromen over een toekomst.

Slim Solliciteren voor Starters

Sollicitatiebegeleidingstraject van 3 maanden met 9 young professionals zonder werkervaring in hun vakgebied. Dit traject bestond uit een combinatie van presentatievaardigheden, loopbaancoaching en het benutten van moderne sollicitatiemiddelen (Prezi, fotografie en film). Lees meer..

Optimaal klantcontact

Drie workshops voor een klantcontactcentrum van 90 personen. Een luchtige workshop in samenwerking met een trainingsacteur, zodat tijdens een lange trainingsdag in beweging wordt gekomen en inzicht wordt verkregen in (non-)verbale communicatie.

Stijlvol Solliciteren

Inspiratieworkshop in samenwerking met een imago en stylingadviseur, waarbij de presentatie van jouw eigen persoonlijkheid bij het solliciteren centraal stond.