Meerwaarde Talentscan Me4all

De Me4all Talentscan laat je medewerker zien wat zijn natuurlijke kwaliteiten zijn en hoe deze aansluiten bij zijn talenten. Werken we vanuit onze natuurlijke talenten, dan ervaren we dat werk als makkelijker en leuker. Daarmee doen we dus niet alleen onszelf een plezier, maar ook de mensen met wie samenwerken. Mensen functioneren namelijk het beste als ze doen waar ze goed in zijn en hun talenten kunnen benutten.

De me4all Talentscan bestaat ruim 20 jaar. De me4all Talentscan is ooit ontwikkeld op de vraag of je een burn-out zou kunnen voorspellen. De uitslag van het onderzoek gaf aan, dat wanneer mensen langdurig niet in staat zijn om de talenten te beleven waarmee ze ‘in de wieg zijn gelegd’ en dus niet in staat zijn om te doen wat bij hun past, dat zij daar uiteindelijk op leeglopen en uitgeput van raken.

Met andere woorden we beschikken allemaal over een innerlijke batterij. Deze laadt zichzelf op als je doet wat bij je past. Als je jouw natuurlijke kwaliteiten kunt gebruiken. Je innerlijke batterij loopt leeg wanneer je het gevoel hebt dat je je voortdurend moet aanpassen aan je omgeving en onvoldoende ruimte creëert om tot jezelf te komen.

De basis Me4all talentscan laat zien:

  • wat de natuurlijke talenten zijn
  • welke aangeleerde kwaliteiten en bijbehorende valkuilen iemand heeft
  • hoe de persoonlijke balans en vitaliteit zijn
  • wat ontwikkelpunten zijn voor de toekomst

Naast deze basis zijn er twee uitbreidingen: de uitbreiding ‘Leiderschap’ en de uitbreiding ‘Organisatie cultuur’.

Uitbreiding Leiderschap

Deze uitbreiding van de talentscan geeft, op basis van het ‘situationeel leiderschap’ model van Hersey & Blanchard, aan welke voorkeursstijlen voor leidinggeven iemand heeft. Dit model onderscheidt vier stijlen: directieve stijl, overtuigende stijl, participerende stijl en delegerende stijl.

Naast de voorkeurstijl van leidinggeven geeft de uitbreiding van de talentscan ook aan wat de voorkeursstijl is als de kandidaat of medewerker onder druk komt te staan.

Uitbreiding Organisatie cultuur

Deze uitbreiding laat zien in welke organisatiecultuur de talenten van de medewerker het beste tot hun recht komen. Het model van Quinn & Cameron dient als uitgangspunt en bestaat uit vier verschillende culturen en acht rollen. Deze uitbreiding van de talentscan toont in welke organisatie en in welke rol de medewerker zich het meest prettig voelt.

 

Afname en terugkoppeling talentscan

Afname en terugkoppeling talentscan

Drijfveren zijn onbewust. Het onbewuste communiceert met beelden. Dat is ook de reden waarom de talentscan begint met beelden. De vraagstelling is zo, dat je 4 beelden kiest in je voorkeur en 4 beelden niet kiest. Met andere woorden, je kunt het niet goed of fout doen, perfectie bestaat niet. Het tweede deel is cognitief: in welke competentie-omschrijvingen herken je, op dit moment, jezelf het beste? De combinatie tussen onbewuste en bewuste keuzes is uniek en laat zien wanneer je vanuit je natuurlijke kracht werkt en wanneer je vanuit je fragiele kracht handelt.

De me4all Talentscan kun je online doen, duurt ongeveer 15 minuten en resulteert in het 16 pagina’s tellend rapport waarin je op een andere manier naar jezelf kunt kijken. Zowel voor jezelf als voor de mensen die je het meest na staan is de inhoud heel herkenbaar. Het zorgt ervoor dat je grip krijgt op wat je misschien wel voelt maar nog niet eerder kon benoemen.

In een persoonlijk terugkoppelgesprek krijg je inzicht in je talenten, gedrag, valkuilen, ontwikkelmogelijkheden en vitaliteit. Dit maakt onderdeel uit van jouw coachingstraject of 2-daagse, wanneer je voor de uitbreiding met een Talentrapportage kiest.